Bestuur en Commissies

                                      

Voor informatie over trainingen, informatie en aanmelden voor puppycurus. Graag mailen naar voorzitter@hdvdevijffthienhont.com 
Voor informatie omtrent andere zaken, en opgeven en afmelden als lid mailen naar secretariaat@hdvdevijffthienhont.com 
 
Voorzitter:                     
Tonny van Heck            0487-593947    voorzitter@hdvdevijffthienhont.com
 
Secretariaat:           
Sandra broekhuizen       0487-510862   secretariaat@hdvdevijffthienhont.com
 
Penningmeester:
Albert van de Kuilen       06-15015027    penningmeester@hdvdevijffthienhont.com  
 
Kantinebeheer:
Diny van Oss                    06-42062546   diny@hdvdevijffthienhont.com 
Tonnie van Maurik            06-53853119     kantinebeheer@hdvdevijffthienhont.com 
                                            
Bestuursleden:
Sandra Broekhuizen        0487-510862    sandrabestuur@hdvdevijffthienhont.com   
Diny van Oss                     06-42062546  diny@hdvdevijffthienhont.com                        
 
                                          
Redactie:
Petra Gijsbers                    redactie@hdvdevijffthienhont.com  
 
 
Bouwcommissie:
Gerrit van Tiem                   bouwcommissie@hdvdevijffthienhont.com 
Rob Vlok 
Henrie van Weel
Jan Lbke                   
 
Aktiviteitencommissie:
Marja van Veenendaal
Conny van Weel  
Wilma Wiltink     
 
E mail adres:              hdvdevijffthienhont@kpnmail.nl
 
Advertenties:
Petra Gijsbers  advertentie@hdvdevijffthienhont.com
 
Informatie algemeen:    secretariaat@hdvdevijffthienhont.com 
 
Websitebeheer:
Esther van Tiem                       webhost@hdvdevijffthienhont.com 
 
 
 
Hoofdpagina