EG examen 16 juni 2015.

naam cursist naam hond ras geslaagd/gezakt punten
Loes Perlo Jade kruising geslaagd 97
Richard van Veen Kyra Herder gezakt 75,5

Hoofdpagina.