Laatste Trainingsavond 2014.

Met dank aan Jos van Tiem voor het maken van de deze leuke en mooie foto's. Je kunt goed zien dat het een geslaagde avond was. Er is veel gelachen en de spellen waren zeer gevarieerd en erg leuk. Gelukkig was er veel water aanwezig, want de temperatuur was aardig opgelopen.
Het water gooispel gaf heel wat hilariteit.  
 
Alle foto's kunt u bekijken via Hier Mijn Album
 
Wilt u foto's waarop u staat zelf graag thuis hebben, mail naar webhost@hdvdevijffthienhont.com met uw naam, de naam en het ras van de hond erbij en deze worden dan zo spoedig mogelijk doorgestuurd. 

 

Hoofdpagina.