Puppy Afsluitingsproef 2 Februari 2014.
 
naam geleider naam hond ras punten plaatsing
Trudy van Gelder Bink Friese Stabyhound X Heidewachtel 143,5 2e
Diana Hol Storm Oud Duitse Herder 137,5 3e
Rob van de Laar Sascha Hollandse Schapendoes 115,5 11e
René van Leeuwen Jessy Schotse Collie 155 1e
Els van Manen Froukje Friese Stabyhound 127,5 4e
Steve Meurs Sen-Yű Akita 105,5 13e
Judith van de Poppe Denzel Franse Bulldog 110 12e
Paula Schoffelmeer Ginger Novia Scotia Duck Tolling Retriever 120 9e
Claire van Tulder Peanuts Engelse Cocker Spaniel 126 6e
Chantal Uenk Kay Rottweiler 124 8e
Hellen verschhre Sam Rottweiler 125,5 7e
Sylvia de Vree Chinook Teckel Ruwhaar 119 10e
Ron van Wezel Bob Golden Retriever 126,5 5e
  
 

Hoofdpagina.