Reglement

Opzeggen lidmaatschap.

Als men het lidmaatschap bij onze vereniging wil beëindigen, kunt u een e-mail sturen naar: secretariaat@hdvdevijffthienhont.com We hebben een opzegtermijn van 1 maand. Er zijn géén terugbetalingen van het cursusgeld of van de contributie.  

Automatisch betalen contributie.

Wij willen de leden die automatisch betalen verzoeken om hun voornaam volledig te vermelden. Dit i.v.m. leden die eventueel dezelfde achternaam hebben. 

Doorgang met honden van en naar het veld.

Als het veld leeg is, mag men het veld op, ook als de desbetreffende trainer nog niet aanwezig is. 

Hondenhokken.

De honden die in de hondenhokken zitten moeten na 22:00 uur stil zijn. Heeft u een hond die blaft na die tijd, dan dient u uw hond uit zijn hok te halen, u kunt hem dan in uw auto doen. 

Parkeerplaatsen voor auto’s met aanhangers.

Om parkeerproblemen te voorkomen, vragen we u vriendelijk om de parkeerplaatsen voor auto’s met aanhangers ook vrij te houden voor die auto’s. 

Ziekte en afmelden.

Als u niet kunt komen trainen, dit graag doorgeven aan de trainers. Bij langdurige ziekte van leden, gaarne dit doorgeven aan trainer en/of bestuur. Dit kan ook via de Groepsapp die er is voor de groep gehoorzaamheid en behendigheid. Telefoonnummer van de club is 06-82490505. 

Inentingen.

Het is verplicht om uw hond(en) tegen KENNELHOEST in te enten. Dit als aanvulling op de gehele enting. 

Roken. 

Mensen die buiten op het terras roken worden vriendelijk verzocht de as en de peuk in de asbakken te deponeren in plaats van op het terras. Asbakken zijn in de kantine verkrijgbaar. 

Vallen op het veld.

Als u tijdens de training valt kost u dat de volgende training een zelf gebakken appeltaart! 😉

Puppy meenemen in de kantine.

Als u op de PUPPYCURSUS zit, mag uw hond mee in de kantine. Na de puppy afsluitingsproef mag dat niet meer. U kunt uw hond dan in de auto of in één van de kennels laten.  

Groot verzoek alle mensen die naar de Hondenclub komen 30 km zone!

Komt u met de auto naar het clubgebouw komt houdt er dan rekening mee dat de snelheid van maximaal 30 km per uur is vanaf het begin van de Klossenstraat tot aan de parkeerplaats van de HDV. Ook als u terug naar huis gaat geldt deze 30 km zone. 

Parkeren!

Indien er nog plek is op de parkeerplaats dan rekening houden met toegang voor noodhulpdiensten zoals bv ambulance. Daarom als u parkeert langs het maisveld dit zo dicht mogelijk langs het veld parkeren. Er is echter ook voldoende parkeergelegenheid als u na het clubgebouw naar links gaat.