VEG examen 16 juni 2015.

 
 
 
   
 
naam geleider naam hond ras geslaagd / gezakt punten
Marieke reynen Chico Stafford geslaagd 69,5
Marlies Rovers Lady Berner Sennenhond gezakt 35
Bert Hey Mory Rottweiler gezakt 51
Angelique Bogers Bram Duitse Herder gezakt 32,5

Hoofdpagina.